Alimenty na byłego małżonka?

Jesteś tu:
Alimenty na byłego małżonka?

Orzekając rozwód sąd zobligowany jest do orzekania o pewnych, jasno określonych w przepisach kwestiach. W przypadku kiedy para ma wspólnie dzieci sąd rozstrzyga o kwotach w jakich rodzice będą musieli partycypować w ich utrzymaniu. Alimenty na dzieci orzeczone przy okazji rozwodu wydają się dla nas rzeczą oczywistą. Mało kto wie, że były małżonek również ma prawo ubiegać się o alimenty. Aby otrzymywać alimenty od byłego partnera muszą zostać spełnione pewne kryteria…

 

Alimenty czy dostarczenie środków utrzymania? 

Jeżeli rozważasz możliwość domagania się wsparcia od byłego małżonka warto rozróżnić te dwie kwestie. Przepisy regulują dwie możliwości wsparcia zapewnianego przez byłego małżonka po rozwodzie. 

 

Dostarczenie środków utrzymania 

W pierwszej kolejności kodeks mówi o dostarczeniu środków utrzymania. O dostarczenie środków utrzymania może wystąpić były małżonek, który znalazł się w niedostatku. Chodzi tutaj o produkty niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb danej osoby. Sąd w tym wypadku bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby byłego małżonka. To oznacza, że żądanie dostarczania nam codziennie kawioru i szampana przez byłą żonę najprawdopodobniej nie zostanie uwzględnione. Istotne w tym rozstrzygnięciu są również możliwości zarobkowe byłego małżonka, który środki utrzymania miałby zapewnić. Takie wsparcie byłego partnera nie może narażać zobowiązanego na niedostatek.

 

Alimenty

Druga możliwość jaką oferują nam przepisy to domaganie się od byłego małżonka alimentów w określonej wysokości. Alimenty mogą zostać byłemu małżonkowi przyznane jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej. Tutaj już fakt czy małżonek uprawniony (otrzymujący alimenty) znajduje się w niedostatku, czy nie, nie jest brany pod uwagę. 

Orzekając alimenty na rzecz byłego małżonka sąd bierze pod uwagę pogorszenie jego sytuacji materialnej. Innymi słowy ocenia czy poziom życia danej osoby uległ znacznemu obniżeniu. Oznacza to na przykład przymus przeniesienia się z ogromnej willi nad morzem do kawalerki w małym miasteczku. 

 

Istotna kwestia winy

O tym kiedy sąd orzeka o winie pisałam TUTAJ. Z tego artykułu dowiesz się również co należy zrobić aby sąd odstąpił od orzekania o winie. 

Jeżeli planujemy ubiegać się o otrzymanie alimentów od byłego małżonka kwestia orzeczenie o winie jest niezwykle istotna. Dlaczego?

Po pierwsze - małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia nie może ubiegać się o alimenty, ani o dostarczenie środków utrzymania. Po drugie - jeżeli małżonek nie jest winny, nie będzie mógł zostać zobowiązany do płacenia alimentów. 

W przypadku kiedy sąd odstąpi od orzekania o winie jeden z małżonków będzie mógł wystąpić do drugiego o dostarczenie mu niezbędnych środków utrzymania. Nie będzie miał jednak możliwości ubiegać się o przyznanie mu alimentów od byłego partnera.

 

Koniec obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka

Kiedy były małżonek przestanie być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz swojego eks? 

Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka ustaje w momencie kiedy ten wejdzie w nowy związek małżeński. Innymi słowy, kiedy Twój były partner ponownie weźmie ślub, nie będziesz musiał/a płacić na jego rzecz alimentów.

Obowiązek alimentacyjny przerywa również śmierć któregokolwiek z byłych małżonków. 

Małżonek rozwiedziony, który ma płacić alimenty może także wystąpić do sądu w sprawie zmiany zobowiązania. Może domagać się orzeczenia zniesienia obowiązku alimentacyjnego, lub zmniejszenia jego wysokości. Przemawiać może za tym zmiana stosunków między partnerami. Polepszenie sytuacji majątkowej byłego małżonka również wpłynie na decyzję sądu.

Również małżonek uprawniony do alimentów może w każdym czasie wystąpić o zmianę ich wysokości, jeżeli jego sytuacja materialna uległa znacznej zmianie.

 

Jeżeli przygotowujesz się do rozwodu i rozważasz możliwość ubiegania się o alimenty dla siebie, ale nie wiesz czy to dobra decyzja - zapraszam na konsultację. Jeśli masz inne wątpliwości - sprawdź czy nie znajdziesz odpowiedzi z innym artykule na moim blogu. Szukasz doświadczonej osoby, która pomoże Ci przejść przez rozwód unikając pułapek? Zapraszam do kontaktu.

 

Odwiedź mnie na:

Facebooku

Instagramie 

linkedIn