Czy mogę zmienić wysokość alimentów?

Jesteś tu:
Czy mogę zmienić wysokość alimentów?

Alimenty mogą zostać orzeczone przy okazji sprawy rozwodowej, ale również w odrębnym postępowaniu. Mogą dotyczyć dzieci, ale również małżonka. Statystyki pokazują, że to najczęściej mężczyźni są obowiązani do opłacania alimentów, nie ma jednak żadnych przeszkód, aby to kobieta płaciła alimenty. Oczywiście, najtrudniejszą kwestią w przypadku alimentów jest określenie ich wysokości. Jedna strona stara się aby była to kwota jak najniższa, druga pragnie aby alimenty pokryły wszelkie potrzeby dzieci czy małżonka. A kiedy już wysokość alimentów zostanie zasądzona… co dalej? Czy można zmienić wysokość alimentów? Jak zmienić wysokość alimentów? Odpowiadam!

Kto określa wysokość alimentów?

Kwestia wysokości alimentów jest bardzo złożona. To jak ta kwota będzie się kształtować (w przypadku alimentów na rzecz dziecka) zależy od wielu czynników jak:

  1. możliwości zarobkowe rodziców,
  2. usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  3. dotychczasowy standard życia dziecka.

W przypadku alimentów płaconych na rzecz małżonka istotne jest ewentualne obniżenie standardu życia tego małżonka po orzeczeniu rozwodu. 

Przechodząc jednak do meritum, wysokość alimentów określa Sąd. To na podstawie orzeczenia sądu dana kwota alimentów będzie obowiązywać. 

Czy wysokość alimentów podlega zmianie? 

Sąd ustalił wysokość alimentów. Ale dziecko rośnie, potrzeby się zmieniają, zmieniają się też możliwości zarobkowe rodziców… co z wysokością alimentów? 

To ile wynoszą alimenty nie jest stałą wartością. Innymi słowy, to, że sąd zasądził alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie w momencie, kiedy dziecko miało 3 lata nie oznacza, że będą one wynosić tyle samo za 10 lat. Rodzicom zawsze przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do sądu w kwestii zmiany wysokości alimentów. 

Zatem - TAK. Wysokość alimentów może zostać zmieniona.

 

Wyższe alimenty, niższe alimenty…

Wiemy już, że wysokość alimentów może zostać zmodyfikowana. Kolejne pytanie brzmi - czy ta modyfikacja może mieć miejsce tylko w jednym kierunku?

Absolutnie nie! Wysokość alimentów może zostać zarówno zwiększona, jak i zmniejszona. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji materialnej małżonków i potrzeb dzieci. Nie ma zasady, która zabraniałaby podwyższania, bądź zwiększania wysokości przyznanych alimentów.

Oznacza to, że w zależności od możliwości materialnych byłych małżonków, czy potrzeb dzieci, alimenty mogą podlegać odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu. 

 

Kiedy mogę zmienić wysokość alimentów?

Wystąpić o zmianę wysokości alimentów można w dowolnym momencie. Nie oznacza to jednak, że sąd faktycznie wymiar alimentów zmieni. Dlaczego?

Ponieważ, jak wspomniano powyżej, wysokość alimentów zależna jest od uzasadnionych potrzeb dziecka, możliwości zarobkowych rodziców i standardu życia prowadzonego przez rodziców. 

Kiedy obniżenie alimentów będzie realne?

Choćby w sytuacji, kiedy rodzic płacący alimenty zacznie gorzej zarabiać, zwłaszcza jeśli miałoby to wynikać z braku możliwości utrzymania zarobków na dotychczasowym poziomie. W takiej sytuacji rodzic może starać się o zmniejszenie kwoty płaconych alimentów.

UWAGA! Określając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę nie tylko faktyczną wysokość zarobków rodziców, ale również ich możliwości zarobkowe. Innymi słowy, jeśli dana osoba posiada kwalifikacje umożliwiające jej uzyskiwanie dużo wyższych zarobków niż aktualnie osiąga, sąd również weźmie pod uwagę ten fakt określając kwotę alimentów jakie miałaby opłacać na rzecz dzieci.

Alimenty mogą również ulec podwyższeniu…

Taki scenariusz jest bardzo powszechny i wynika z oczywistej kwestii jaką jest dorastanie dziecka. Dziecko rośnie, a jego potrzeby rosną razem z nim. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wyżywienie i podstawowe potrzeby jak choćby ubrania. Dzieci, które są w wieku szkolnym powinny zostać wyposażone w książki, plecaki i wszelkie inne przybory szkolne. Rodzice, w zależności od ich możliwości, powinni finansować także dodatkowe aktywności dziecka. Dodatkowe lekcje angielskiego, balet, sprzęt sportowy - to rzeczy, których koszt również składa się na wysokość alimentów. Należy również brać pod uwagę ewentualne alergie, choroby, czy rehabilitacje, które rodzice będą zmuszeni finansować.

 

Co zrobić aby zmienić wysokość alimentów?

Zmiana wysokości alimentów jest możliwa poprzez orzeczenie sądu w tym zakresie.  

Jeśli wystąpiły przesłanki dla obniżenia, czy podwyższenia wysokości alimentów - należy w tej sprawie wnieść pozew do sądu. Taki pozew należy odpowiednio uargumentować, zatem przed złożeniem pozwu warto gruntownie przeanalizować czy faktycznie istnieje szansa na zmianę wysokości alimentów. 

Oczywiście, przed złożeniem pozwu wskazana jest choćby konsultacja z doświadczonym prawnikiem. Pomoże on zebrać odpowiednią dokumentację, przeanalizuje sytuację i wskaże kierunek.

 

Podsumowując, wysokość alimentów można modyfikować, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji rodzica oraz potrzeb dzieci. Alimenty można zmniejszać oraz zwiększać. Aby tego dokonać niezbędne jest złożenie pozwu do odpowiedniego sądu.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Sprawdź pozostałe artykułyTUTAJ

 

_________________

Odwiedź mnie na:

Facebooku

Instagramie 

linkedIn