Kolejny ślub - co z alimentami?

Jesteś tu:
Kolejny ślub - co z alimentami?

Coraz więcej małżeństw kończy się w Polsce rozwodem. Rozwód jednak nie wyklucza możliwości znalezienia miłości na nowo. Zakochujesz się, planujecie ślub… a co z alimentami? Jaki wpływ na zasądzone alimenty ma fakt wzięcia kolejnego ślubu? Czy alimenty po ślubie ulegają zawieszeniu?…

 

Ślub po rozwodzie…

Nie istnieją żadne regulacje prawne, które zabraniałyby wziąć kolejny ślub po rozwodzie. Są osoby, które w tej dziedzinie zdają się pobijać rekordy. Jeżeli tylko orzeczenie o rozwodzie stanie się prawomocne, nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy wzięli ślub choćby kolejnego dnia. 

Co ciekawe, prawo nie wyklucza również możliwości wzięcia ślubu ze swoim ex małżonkiem. Jeżeli zatem po jakimś czasie od rozwodu postanowicie znów stanąć na ślubnym kobiercu - będziecie mieli do tego pełne prawo. 

Najczęstszym jednak przypadkiem jest sytuacja, gdzie rozwodnicy decydują się założyć nową rodzinę. Co wtedy? Możliwości jest kilka. Dla łatwiejszego zobrazowania omawianych problemów posłużę się przykładem. Będzie to nasza sytuacja wyjściowa.

Pan Zbigniew był w związku małżeńskim z Panią Agnieszką. Wspólnie mają córkę - Agatę. Agata ma 16 lat. Sąd orzekł rozwód z winy wyłącznej Zbigniewa. Na rzecz Agaty zasądzone zostały alimenty w wysokości 1000 zł miesięcznie. Z uwagi na wystąpienie określonych okoliczności sąd przyznał Pani Agnieszce alimenty od byłego męża w wysokości 1000 zł. Jeżeli chcesz dowiedzieć się kiedy małżonkowi przysługują alimenty KLIKNIJ TUTAJ Pan Zbigniew po dwóch latach od rozwodu poznał Panią Beatę. Zdecydował się ponownie wziąć ślub. Pani Beata ma dwójkę dzieci (również z poprzedniego małżeństwa), Bartka i Basię.

Co stanie się z zasądzonymi alimentami po ślubie z Beatą?

Alimenty na dzieci

W przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego alimenty na dzieci z poprzedniego małżeństwa nie zostaną unieważnione. Obowiązek alimentacyjny będzie w takiej sytuacji trwał nadal. Alimenty na dzieci przyznawane są bez względu na stan cywilny rodziców. Mają zapewnić im byt i określony poziom życia. 

Ale UWAGA! przypadku kolejnego małżeństwa alimenty mogą ulec zmianie. W jaki sposób? Przez cały czas, kiedy dziecko jest uprawnionym do otrzymywania alimentów ich wysokość może się zmieniać. Wynika to z oczywistych kwestii - inne będą potrzeby dwulatka, inne dziecka prawie pełnoletniego. 

Określając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe rodziców. Możliwości te mogą ulec zmianie po zawarciu nowego małżeństwa. Jeśli sytuacja finansowa małżonka płacącego alimenty się poprawi - może on zostać zobowiązany do opłacania wyższych alimentów. Wszystko jednak zależy od oceny sądu i finalnej oceny sytuacji obydwu rodziców. Alimenty na córkę nie wygasłyby zatem również w sytuacji jeśli to była żona (Agnieszka) brałaby ślub.

W naszej sytuacji Pan Zbigniew nadal będzie musiał płacić alimenty na rzecz córki - Agaty.

Alimenty na małżonka 

O tym kiedy były małżonek może otrzymywać alimenty na siebie pisałam TUTAJ  Zakładając, że w opisanej sytuacji wystąpiły przesłanki określone w przepisach Pan Zbigniew jest zobowiązany płacić miesięczne alimenty na rzecz byłej żony - Agnieszki. Co stanie się po ślubie z Beatą?

W tym wypadku również obowiązek alimentacyjny nie ulegnie zmianie. Po zawarciu nowego związku małżeńskiego Zbigniew będzie musiał płacić alimenty zarówno na rzecz córki jak i byłej żony. Kiedy były mąż zostanie zwolniony z obowiązku płacenia alimentów na byłą żonę?

Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka wygasa z chwilą zawarcia nowego małżeństwa… przez małżonka otrzymującego alimenty. Jeżeli to była żona brałaby ślub Zbigniew nie musiałby już płacić na jej rzecz alimentów. 

Wysokość alimentów na byłą żonę może być zmieniana tak samo jak w przypadku alimentów na dzieci (jak wyżej).

Alimenty na dzieci przyszłego małżonka?

W naszej historii pojawiły się jeszcze dzieci z pierwszego małżeństwa… przyszłej żony Zbigniewa. Czy przyszły małżonek ma jakieś obowiązki alimentacyjne także względem dzieci drugiej osoby?

Naturalnie, w tej sytuacji żaden nowy obowiązek alimentacyjny nie powstanie. Do tego niezbędny jest wyrok sądu. Sam fakt posiadania dzieci przez nowego partnera może jednak wpłynąć na sytuację alimentacyjną byłej rodziny. 

Małżonek może poczuwać się do odpowiedzialności za dzieci swojej przyszłej żony opłacając choćby ich edukację. Jeśli para zamieszka razem z dziećmi małżonki zwiększą się również ogólne koszty utrzymania domu. To natomiast może wpłynąć na alimenty świadczone na rzecz dzieci z poprzedniego małżeństwa oraz na rzecz byłego małżonka. 

Jak rozwiązać kwestię alimentów

Każda sytuacja jest inna. Dzieci rosną, relacje między byłymi małżonkami się zmieniają. Ważne aby wiedzieć jak działać aby nie ucierpiało dobro dzieci. W każdej sprawie można przewidywać kilka scenariuszy. Ważne, aby mieć rozwiązanie na każdy z nich. Od tego właśnie jest prawnik - pełnomocnik. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, której nie rozumiesz, jeżeli nie wiesz jak najlepiej rozwiązać powstałe problemy - zgłoś się po pomoc. 

 

Od wielu lat pomagam małżonkom przejść przez rozwód. Wspieram również w dalszych decyzjach, choćby w sprawie zmiany wysokości alimentów. Doradzam, analizuję, szukam najlepszych rozwiązań. Jeśli potrzebujesz indywidualnych konsultacji, będąc przed, w trakcie czy po rozwodzie - przejdź do zakładki KONTAKT

 

Odwiedź mnie na:

Facebooku

Instagramie 

linkedIn