MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE ZAGRANICĄ -RESPEKTOWANE W POLSCE?

Jesteś tu:
MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE ZAGRANICĄ -RESPEKTOWANE W POLSCE?

Związki partnerskie w Polsce to nadal temat nierozwiązany prawnie. Legalne małżeństwa jednopłciowe w Polsce wydają się być kwestią bardzo odległą. Pary coraz częściej decydują się legalizować swoje związki zagranicą. Czy prawo polskie respektuje związki zawarte w innych krajach? Jak wygląda procedura legalizacji małżeństwa w Polsce? Gdzie para jednopłciowa może legalnie wziąć ślub?

Małżeństwa w Polsce…

Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Przeciwnicy związków partnerskich, czy legalizacji małżeństw jednopłciowych właśnie tym przepisem argumentują brak możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w tym temacie. W końcu - żeby uregulować kwestię małżeństw jednopłciowych (choćby ustawą) w pierwszej kolejności należałoby zmienić treść Konstytucji, a to już nie takie proste. 

Pojawiało się wiele prób wprowadzenia regulacji dotyczących związków partnerskich, jednak każdorazowo kończyły się one niepowodzeniem. Obecnie pary mogą próbować zabezpieczyć swoje interesy na różne inne sposoby - chodzi tutaj choćby o kwestię dziedziczenia, przekazania majątku, czy dostępu do dokumentacji medycznej. W dalszym ciągu jednak nie zastąpi to tak kompleksowego rozwiązania prawnego jakim jest małżeństwo.

Z tego powodu pary decydują się na zawieranie związków w krajach, które małżeństwa jednopłciowe uznają za legalne. Trzeba jednak liczyć się z tym, że taki związek nadal może zostać uznany w Polsce za… niezawarty. 

Czy można wziąć ślub zagranicą?

Wszystko zależy od kraju w którym planowana jest legalizacja związku. Jak nietrudno się domyślić każdy kraj posiada swoje odrębne regulacje. Zanim zatem para zdecyduje się zawrzeć związek małżeński zagranicą, warto upewnić się czy taka możliwość w ogóle istnieje i jakich formalności należy dopełnić. 

Nie można zapomnieć o drugim kroku. Kiedy już para zawrze małżeństwo w innym kraju - należy je zalegalizować w Polsce. Zagraniczne małżeństwo potwierdza odpowiedni urząd stanu cywilnego. W urzędzie sprawdza się, czy małżeństwo jest zgodne z prawem polskim. 

Gdzie małżeństwa jednopłciowe są legalne? 

Model małżeństwa jednopłciowego został uregulowany w wielu krajach, z tych najbliżej nas, znajdujących się na terytorium Unii Europejskich można wymienić między innymi:

  • Hiszpanię,
  • Francję,
  • Portugalię,
  • Niemcy,
  • Austrię…

Część państw członkowskich Unii Europejskiej zdecydowała się wprowadzić do swojego porządku prawnego związki partnerskie, lub rozwiązania podobne. Mowa tutaj o takich krajach jak:

  • Włochy,
  • Szwajcaria,
  • Czechy,
  • Grecja,
  • Słowenia…

Wzięliśmy ślub zagranicą - czy w Polsce będziemy postrzegani jako małżeństwo?

Jak prawo traktuje pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński zagranicą? Ta kwestia objęta jest tak zwaną luką prawną. Wiele państw Unii Europejskiej umożliwia zawieranie małżeństw przez pary jednopłciowe, mnóstwo pozostałych uznaje związki partnerskie… 

Pojawia się pytanie - czy wszystkie kraje UE nie powinny mówić jednym głosem, zwłaszcza w tak istotnej kwestii? Odpowiadając najprościej - niekoniecznie. Z jednej strony państwa członkowskie nie mogą zostać obojętne na małżeństwa zawarte w innym kraju, z drugiej jednak strony żadne z państw UE nie ma obowiązku legalizacji związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych na swoim terytorium jeśli prawo tego nie przewiduje. 

W chwili obecnej należy skupić się nie na przepisach, a orzeczeniach i decyzjach wydawanych przez Polskie sądy czy organy administracji publicznej. To od nich w dużej mierze zależy czy pary jednopłciowe, które zalegalizowały swój związek poza granicami RP, będą mogły na terenie Polski korzystać ze swoich praw tak jak pozostałe małżeństwa.

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz bardziej przychylne stanowisko polskich organów. To dobry sygnał, jednak należy uzbroić się w cierpliwość. Być może coraz częstsze sprawy par jednopłciowych wpłyną na wprowadzenie nowych regulacji przyznających związkom jednopłciowym uprawnienia równe małżeństwom zawartym przez partnerów przeciwnych płci. 

 

 

 

_____________

 

Potrzebujesz konsultacji prawnej? Przejdź do zakładkiKONTAKT