Mamy intercyzę - co z dziedziczeniem?

Jesteś tu:
Mamy intercyzę - co z dziedziczeniem?

Niezależnie od tego z jakich względów małżonkowie decydują się na intercyzę, często nie wiedzą, że dziedziczenie jest całkowicie odrębną kwestią. Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie? Czy zawarcie intercyzy wyłącza otrzymanie spadku po mężu czy żonie? Jak prawo reguluje kwestię otrzymania spadku po rodzinie małżonka? Dziś piszę o dziedziczeniu po zawarciu intercyzy - poznaj trzy najważniejsze fakty.

 

W przypadku par, które nie decydują się na zawarcie intercyzy zasada jest prosta. Majątek uzyskany po ślubie jest majątkiem wspólnym. W takiej sytuacji nie mamy wątpliwości, że po śmierci jednego z małżonków, drugi będzie po nim dziedziczyć. 

 

Intercyzę zawieramy z wielu powodów. Część osób decyduje się na ten krok aby zabezpieczyć się przed „przejęciem” naszego majątku przez współmałżonka. Inni deklarują cel nieco przeciwny. Intercyzę zawierają aby zabezpieczyć nie majątek, a przyszłego małżonka. Choćby przed ewentualnymi długami. 

 

Niezależnie od powodów dla których przyszli małżonkowie decydują się zawrzeć intercyzę warto znać jej podstawy. Przede wszystkim jednak warto pamiętać, że nie każda informacja na temat intercyzy krążąca w towarzystwie musi okazać się prawdziwa.

 

Poniżej przedstawiam 3 najczęstsze mity dotyczące intercyzy w kontekście dziedziczenia. Czy to po małżonku, czy po jego krewnych.

 

 

  1. Intercyza, a spadek po krewnych małżonka - czy będziesz dziedziczyć?

 

Pierwszy mit dotyczy przekonania, że jeśli weźmiemy ślub - automatycznie wejdziemy do grona spadkobierców rodziny naszego małżonka. To błąd.

 

Niezależnie od tego czy mamy intercyzę, czy nie - spadek nie wchodzi do majątku wspólnego. Po rodzicach męża będzie dziedziczył jedynie mąż, a spadek wejdzie do jego majątku osobistego. Taka sytuacja będzie mieć miejsce również w przypadku par, które intercyzy nie mają.

 

Co więcej, ta zasada wynika wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kodeks przewiduje jednak wyjątek. Kiedy dopuszczone jest dziedziczenie po krewnych żyjącego małżonka? 

 

Dziedziczyć po krewnych małżonka będziemy tylko jeśli ten krewny sam jasno określi taką wolę w testamencie. Musi to wynikać bezpośrednio z testamentu. 

 

 

Jeśli w testamencie teściowa nie wspomni o tym, że swoje mieszkanie zapisuje zarówno swojej córce jak i jej mężowi, mieszkanie po śmierci teściowej stanie się wyłącznie własnością tej córki. W takiej sytuacji mąż stanie się właścicielem mieszkania dopiero po śmierci żony. Do tego czasu jedynym właścicielem mieszkania będzie żona.

 

 

2. Intercyza, a dziedziczenie po małżonku

 

Błędnym jest przekonanie, że po zawarciu intercyzy nie będziemy dziedziczyć po małżonku.

 

Intercyza to umowa, która dotyczy jedynie majątku jaki posiadamy za życia. Małżonkowie umawiają się, że wszystko to, co bez intercyzy z mocy samego prawa wchodziłoby do majątku wspólnego, będzie nadal majątkiem osobistym małżonków. Czyli innymi słowy umawiamy się, że majątek wspólny po zawarciu małżeństwa po prostu nie powstanie.

 

Intercyza nie wyłącza małżonka z możliwości dziedziczenia. Wyłączyć daną osobę z grona spadkobierców można jedynie poprzez wydziedziczenie. W przypadku małżonków dziedziczenie wykluczy rozwód. Niezależnie od tego czy małżonkowie zdecydowali się na intercyzę czy nie.

 

Podsumowując, intercyza nie wyłącza możliwości dziedziczenia po małżonku. 

 

 

3.  Jak długo trwa intercyza?

 

Intercyza jest umową. Jak powszechnie wiadomo umowy można modyfikować, rozwiązywać i nawiązywać na nowo. Wszystko w granicach woli stron umowy i oczywiście w graniach obowiązującego prawa.

 

Intercyza może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a małżonkowie mogą zawrzeć inną umowę. Wspólność, czy rozdzielność majątkowa może być ustanawiana właściwie w każdym momencie trwania związku. 

 

Co do zasady intercyzę zawiera się na czas trwania małżeństwa. Fakt ten łączy się z kwestią omówiona szerzej w punkcie 2. Skoro intercyza ma obowiązywać w czasie, kiedy para pozostaje w związku małżeńskim, a śmierć jednego z małżonków oznacza ustanie (zakończenie) małżeństwa, jak można się domyślić przestaje ona obowiązywać właśnie z chwilą ustania małżeństwa, czyli śmierci jednego z małżonków. 

 

Niezależnie od tego w którym momencie trwania związku para zdecyduje się zawrzeć, lub rozwiązać intercyzę - nie ma to znaczenia w kontekście dziedziczenia.

 

 

 

Podsumowując:

 

  1. Intercyza nie pozbawia małżonka możliwości dziedziczenia.
  2. Spadek nie przypada małżonkowi spadkobiercy, chyba, że spadkodawca określi taką wolę w testamencie.
  3. Zawarcie intercyzy, brak intercyzy, czy zmiana ustroju majątkowego małżonków nie wpływa na dziedziczenie czy to po małżonku, czy po jego krewnych.

 

 

 

Masz pytania związane z dziedziczeniem? Nie wiesz czy należy Ci się spadek? Chcesz skonsultować się z doświadczonym prawnikiem? Przejdź do zakładki KONTAKT