Rozwód – jakie dokumenty przygotować?

Jesteś tu:
Rozwód – jakie dokumenty przygotować?

To czy rozwód okaże się mniej czy bardziej zawiły nie zawsze zależy tylko i wyłącznie od stron. Na jego złożoność może wpłynąć oczywiście choćby to czy para ma dzieci (wtedy w grę może wchodzić kwestia opieki, alimentów), albo wola podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego, ale również poziom przygotowania (jeszcze) małżonków pod kątem formalnym. Czy istnieje idealny przepis na „prosty” rozwód? Jeśli ktoś twierdząco odpowie na to pytanie z pewnością nie widział wystarczającej ilości rozwodów. Natomiast jest kilka kwestii, które mogą pomóc małżonkom przygotować się do rozwodu i nieco usprawnić jego przebieg. Między innymi przygotowanie odpowiednich dokumentów.

 

Podstawowe dokumenty – co TRZEBA przygotować przed rozwodem?

Jak mówi stary dowcip „przyczyną 100% rozwodów jest ślub”. Innymi słowy – gdyby nie ślub, to nie byłoby rozwodu. A skoro już para decyduje się wziąć rozwód, to musi okazać sądowi dowód zawarcia ślubu. I tak dochodzimy do pierwszego, jednego z ważniejszych dokumentów w przypadku składania dokumentów rozwodowych – aktu małżeństwa.

Każdy kto planuje wnieść pozew o rozwód w pierwszej kolejności powinien przygotować akt małżeństwa.

Jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci niezbędne jest również złożenie ich aktów urodzenia. Ten wymóg dotyczy tylko sytuacji, gdy dzieci nie są pełnoletnie (mają mniej niż 18 lat).

W dalszej kolejności należy skupić się na przygotowaniu dokumentacji która udowodni zupełny i trwały rozpad pożycia między małżonkami. Dlaczego? Ponieważ właśnie „zupełny i trwały” rozpad pożycia między małżonkami jest podstawą do żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Jeśli sąd stwierdzi, że rozpad pożycia między małżeństwem nie ma charakteru trwałego, czy całkowitego – nie orzeknie rozwodu.

 

Jakie dokumenty mogą świadczyć o zupełnym i trwałym rozpadzie pożycia między małżonkami?

Każda sytuacja jest inna. Nie ma jednego szablonu, który decydowałby o potwierdzeniu faktu zupełnego i trwałego rozpadu pożycia pomiędzy małżonkami. Wynika to z tego, że w każdym małżeństwie powody rozpadu pożycia są inne. 

Wśród najbardziej powszechnych powodów rozwodu można wskazać:

  • Zdradę,
  • Bezpłodność,
  • Rozbieżność w światopoglądach małżonków,
  • Zaniedbywanie rodziny przez jednego z małżonków, jeśli takie zaniedbywanie jest rażące.

Oczywiście powodów rozpadu małżeństw jest o wiele więcej i to od określonego powodu rozwodu będzie zależeć jakie dokumenty małżonek będzie musiał przedstawić w sądzie.

Przykładowo, jeśli doszło do zdrady, strona zdradzona może przygotować dowody takiej zdrady. Jeśli natomiast powodem rozwodu jest uzależnienie małżonka od hazardu, być może przydatne będą na przykład dowody na trwonienie przez tego małżonka majątku na cele związane z uzależnieniem.

 

 

Jakie dokumenty MOŻNA przygotować do rozwodu?

Oprócz dokumentów omówionych wcześniej, strony postępowania (małżonkowie) mogą przygotować dokumentację dodatkową, jednak jest ona zależna od ewentualnych żądań dodatkowych dochodzonych w ramach postępowania rozwodowego. Trzeba pamiętać, że są takie dokumenty, których sąd nie musi widzieć, a których dodawanie do sprawy jedynie przedłuży jej trwanie, ostatecznie nie wnosząc nic nowego.

 

W przypadku ubiegania się o alimenty

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci w trakcie rozwodu sąd będzie orzekał o obowiązkach byłych małżonków dotyczących zaspokajania potrzeb materialnych ich dzieci. Innymi słowy sąd określi w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie musiał pokrywać koszty utrzymania i wychowania dzieci.

Byli małżonkowie będą mogli łożyć na dzieci w różnych (czasem skrajnie) proporcjach. Może to wynikać chociażby z możliwości zarobkowych każdego z małżonka. Aby sąd mógł określić który z małżonków jaką kwotę będzie przeznaczał na cele związanie z wychowaniem i utrzymaniem dziecka, warto aby małżonkowie zawczasu przygotowali wykaz swoich zarobków, ewentualnie dodatkowe zaświadczenia o niepełnosprawności, czy ograniczeniach zarobkowych. 

Konkretną wysokość alimentów sąd może wskazać na podstawie dowodów, które w sposób wystarczający podkreślą poziom życia dziecka. Istotne jest, aby po orzeczeniu rozwodu dziecko w miarę możliwości mogło żyć na podobnym poziomie jak przed nim. W tym celu można przygotować zestawienie konkretnych wydatków na dziecko. Zestawienie może zawierać nie tylko standardowe koszty życia codziennego, ale również wydatki sporadyczne, jak koszty wakacji, prezentów dla kolegów, czy zakup odzieży sezonowej. 

Istnieją sytuacje, kiedy można otrzymywać alimenty od byłego małżonka. Nie na dzieci, a na siebie. O tym kiedy istnieje taka możliwość można przeczytać W TYM ARTYKULE:

Alimenty na byłego małżonka?

Aby ułatwić sądowi podjęcie decyzji w kwestii alimentów na byłego małżonka, warto na przykład skompletować dokumentację, dzięki której małżonek udowodni, że po rozwodzie jego sytuacja majątkowa ulegnie pogorszeniu. 

 

W przypadku podziału majątku

W znacznej ilości przypadków podział majątku odbywa się już po rozwodzie. Wynika to z faktu, że jest to postępowanie dość złożone i trudne, zatem dodatkowe rozstrzyganie kwestii majątku wpływałoby na znaczne wydłużenie trwania postępowania rozwodowego.

Prawo jednak dopuszcza możliwość dokonania podziału majątku wspólnego małżonków niejako „przy okazji” postępowania rozwodowego, jeżeli któraś ze stron o to zawnioskuje. Sąd może zdecydować się na taki krok jeżeli uzna, że takie działanie nie przedłuży znacznie postępowania rozwodowego.

Jeśli planując rozwód dana osoba chciałaby aby w ramach postępowania rozwodowego sąd dodatkowo rozstrzygnął kwestię podziału majątku wspólnego – warto aby przed złożeniem wniosku w tym przedmiocie przygotowała odpowiednią dokumentację.

Jak wskazuje przepis „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.”

Jeśli małżonek skrupulatnie przygotuje dokumentację umożliwiającą sprawny podział majątku jak na przykład spis zawierający opis posiadanych przez małżonków:

-Nieruchomości,

-Samochodów,

-Kosztowności,

-Składników wyposażenia domów,

-Przedsiębiorstw

i innych składników majątkowych – o wiele większe będzie prawdopodobieństwo, że postępowanie dotyczące podziału majątku wspólnego odbywające się w trakcie rozwodu przebiegnie sprawnie.

 

Czy przed rozwodem mam zbierać paragony?

O roli paragonów w sprawach rozwodowych głośno było już jakiś czas temu. Mogą one odegrać mniej lub bardziej istotną rolę w przypadku gdy w grę wchodzi kwestia zasądzeniu alimentów. 

Z jednej strony można uznać, że paragon nie jest dowodem w sprawie - w końcu nie ma na nich informacji o tym kto dokonał zakupu, z drugiej strony warto zbierać potwierdzenia większych zakupów, takich jak wyposażenie domu, sprzęt elektroniczny czy droższy sprzęt sportowy dla dziecka.

Na koniec warto pamiętać, że sąd (co do zasady) powinien znać ceny podstawowych produktów spożywczych, przez co nie ma potrzeby zbierania paragonów przedstawiających potwierdzenie codziennych zakupów.

Paragony małżonkowie zbierają „na czarną godzinę”. Warto pamiętać, że nie są one najważniejszym dokumentem w sprawie rozwodowej.

 

Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego, oprócz skompletowania niezbędnych dokumentów, istotna może okazać się konsultacja z doświadczonym prawnikiem. Może on w istotny sposób pomóc małżonkowi w odpowiedni i kompletny sposób przygotować się do sprawy rozwodowej, rozwiać wątpliwości i (co najważniejsze) podejść do sprawy ze spokojem.

 

Masz pytania?

Przejdź do zakładki KONTAKT

 

 

 

POUCZENIE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady, interpretacji ani oceny prawnej i nie może stanowić podstawy dla jakichkolwiek decyzji czytelnika. Dla uzyskania opinii prawnej niezbędna jest indywidualna konsultacja z prawnikiem posiadającym odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Artykuł prezentuje jedynie spostrzeżenia autora poparte aktualnymi regulacjami prawnymi.