ROZWÓD - wszystko co musisz wiedzieć o WINIE

Jesteś tu:
ROZWÓD - wszystko co musisz wiedzieć o WINIE

Są dwa podstawowe typy rozwodów. Pierwszy - spokojny, ugodowy i szybki. Drugi przypomina bitwę. A w tej bitwie największym zwycięstwem jest orzeczenie przez sąd winy drugiego małżonka. Byłym małżonkom tak bardzo zależy na orzeczeniu winy tego drugiego, że nie biorą pod uwagę innych możliwości. A to znacznie usprawniłoby sam proces i pomogło spokojniej przejść przez rozwód. Jakie sąd ma możliwości orzekając o winie? Czy w ogóle musi o niej orzekać?… 

 

Czy orzekanie o winie jest obowiązkowe?

Słysząc „rozwód” automatycznie myślimy „wina”. Dla wielu orzeczenie o winie jest kluczowym elementem rozwodu. Wszystko jednak zależy od sytuacji. 

Oczywiście, jeżeli małżeństwo zakończyło się na przykład z powodu zdrady jednego małżonków, jego uzależnień, to kwestia ustalenia winy może być istotna. Zwłaszcza, że sama zdrada nie zawsze  jest bezpośrednim powodem rozwodu. Do tego należy dołożyć brak przebaczenia drugiego małżonka, no i oczywiście tę kluczową kwestię czyli trwały i zupełny rozpad pożycia. 

Wskazanie na trwały i zupełny rozpad pożycia może nastąpić jednak z inicjatywy obydwu małżonków. Niejednokrotnie małżonkowie wspólnie decydują się na rozwód. Co wtedy? 

Nielogicznym byłoby obligatoryjne przypisywanie winy w sytuacji gdzie małżonkowie wspólnie te winę ponoszą. Zatem odpowiedź na to pytanie jest krótka. Sąd nie musi orzekać o winie. 

 

Jakie sąd ma możliwości orzekając rozwód w kontekście winy?

Skoro są nie musi orzekać o winie - to jak może wyglądać jego decyzja? Możliwości jest kilka. Sąd może bowiem orzec rozwód z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie.

W przypadku orzekania o winie za rozpad pożycia możliwości są trzy. Mianowicie:

  1. Sąd orzeka o wyłącznej winie żony;
  2. Sąd orzeka o wyłącznej winie męża;
  3. Sąd orzeka o wspólnej winie obydwu małżonków. 

Sąd nie będzie orzekać o winie za rozpad pożycia w sytuacji gdy małżonkowie wspólnie złożą wniosek w tej sprawie. Prośba taka jest wiążąca dla sądu. Jeżeli tylko jeden z małżonków zawnioskuje o nieorzekanie o winie, natomiast drugi złoży wniosek przeciwny - sąd kwestię winy będzie musiał rozstrzygnąć. Wniosek o zaniechanie orzekania o winie może zostać cofnięty aż do momentu orzeczenia rozwodu. 

Jeśli wniosek o nieorzekanie o winie zostanie cofnięty, sąd automatycznie  aspekt winy będzie musiał ocenić.

 

Orzeczenie winy za rozpad małżeństwa - konsekwencje

Dlaczego orzeczenie winy za rozwód po jednej ze stron może okazać się istotne? Odpowiedź znajdziemy bezpośrednio w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przewiduje on bowiem, po orzeczeniu rozwodu, możliwość domagania się od drugiego małżonka odpowiedniej pomocy (zazwyczaj) finansowej. 

Innymi słowy, orzeczenie winy przy rozwodzie wpływa na obowiązek alimentacyjny małżonka winnego wobec drugiego małżonka. Małżonek uprawniony do wsparcia może poprzestać na satysfakcjonującym go orzeczeniu o winie współmałżonka lub też wystąpić do sądu z powództwem o zasądzenie na jego rzecz stosownym alimentów.

Jeżeli sąd odstąpi od wymierzenia winy, żaden z małżonków nie będzie mógł domagać się od swojego byłego partnera alimentów na swoją rzecz. Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka nie ma nic wspólnego z alimentami płaconymi na rzecz wspólnych dzieci. Sąd o tych dwóch kwestiach orzeka niezależnie.

 

Sąd niesłusznie uznał mnie za winnego rozpadu małżeństwa - co mogę zrobić?

Regułą jest, że postępowania sądowe w Polsce są dwuinstancyjne. Oznacza to, że w przypadku wydania przez sąd orzeczenia (w naszej ocenie) niesprawiedliwego - zawsze istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji. 

Zasada ta nie została wyłączona w postępowaniach rozwodowych. Jeśli zatem uważamy, że sąd niesłusznie uznał nas za wyłącznie winnych rozpadu małżeństwa, możemy złożyć od takiej decyzji apelację. W takim wypadku, po odpowiednim uzasadnieniu naszego żądania, sąd przyjrzy się podnoszonym przez nas argumentom. Jeśli uzna je za słuszne - wyrok ulegnie zmianie.

 

Bardzo istotne aby podczas rozwodu wspierał nas doświadczony prawnik. Pozwoli to nie tylko odpowiednio przygotować się do rozwodu, ale również bezpiecznie przejść przez wszystkie jego części. Jeżeli masz pytania dotyczące rozwodu - sprawdź czy na moim blogu nie znajdziesz odpowiedzi. Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy prawnej - przejdź do zakładki KONTAKT

_______________________

Odwiedź mnie na:

Facebooku

Instagramie 

linkedIn