Zmiana płci w Polsce - czy pozew jest niezbędny?

Jesteś tu:
Zmiana płci w Polsce - czy pozew jest niezbędny?

Tytuł niniejszej publikacji może wywołać sprzeciw osób transpłciowych, ponieważ nie dokonuje się “zmiany”, a uzgodnienia. Jednak nie nomenklatura jest najważniejsza a istota problemu. Istotą natomiast jest fakt koszmaru, jaki muszą przechodzić w naszym kraju osoby, które dochodzą do wniosku, że ich płeć metrykalna jest inna od ich płci właściwej.Polskie sądy i organy administracyjne wciąż bardzo często stają na stanowisku, że płeć określona przy narodzeniu jest płcią właściwą.

Osoby transpłciowe, dążąc do uregulowania swojej sytuacji prawnej napotykają wiele problemów. Od uzyskania informacji po osiągnięcie celu czyli uzgodnienia płci a w konsekwencji zmianę danych do dokumnetów. Dziś odpowiemy na pytania. Czy zmiana płci przypisanej w Polsce jest legalna? Jak zacząć legalny proces zmiany płci w Polsce? Do kogo zwrócić się chcąc zmienić płeć w dokumentach? 

Zmiana płci w Polsce - 3 etapy 

Zmiana płci to proces. Składa się na niego tranzycja medyczna, społeczna i prawna.  

Tranzycja medyczna to dokonanie zmian w fizjonomii. Osoby decydują się na tym etapie na leczenie hormonalne, zabiegi i operacje. Zmiana płci na tym etapie jest możliwa jedynie po zdiagnozowaniu u pacjenta transseksualizmu lub interseksualizmu. 

Tranzycja społeczna to zmiany zachodzące w życiu społecznym, rodzinnym, prywatnym. Dzięki temu osoba transpłciowa może zacząć funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z płcią z którą się identyfikuje. Dla wielu osób jest to etap w którym już mogą odetchnąć z ulgą. Nie muszą bowiem dłużej ukrywać się ze swoją faktyczną tożsamością i mogą zacząć być w pełni sobą. 

Tranzycja prawna to, jak można się domyślić, etap w którym osoba transpłciowa zaczyna funkcjonować legalnie zgodnie ze swoją płcią. Na tym etapie, po zatwierdzeniu wszelkich dokumentów, można mieć pewność, że tożsamość danej osoby jest respektowana nie tylko przez nią, jej otoczenie, ale również przez prawo. 

Czy zmiana płci w Polsce jest legalna? 

W polskim prawie brak jest odrębnej ustawy czy przepisów regulujących prawa osób transpłciowych. Polski system prawny składa się z wielu „naczyń połączonych” - czyli odrębnych ustaw w których to należy szukać odpowiedzi.  

Warto pamiętać, że tranzycja medyczna to długi proces, przebiegający bardzo indywidualnie, niekończący się na jednej operacji czy wzięciu serii preparatów hormonalnych  Prawo nie zakazuje ani przepisywania ani przyjmowania środków hormonalnych wpływających na zmianę płci. Ustawy nie zabraniają także wykonywania zabiegów związanych ze zmianą płci. 

Proces zmiany płci jest jak najbardziej legalny, należy jednak pamiętać, że dotyczy osób u których lekarz specjalista zdiagnozuje transseksualizm lub interseksualizm.  

Powództwo o zmianę płci? 

Lekarz postawił diagnozę… co dalej? Dążąc do legalizacji “zmiany” płci należy złożyć pozew do sądu. Stroną pozwaną w takich sprawach są rodzice. Diagnoza lekarska i psychologiczno – psychiatryczna odgrywa tutaj bardzo istotną rolę dowodową, dlatego w każdym przypadku zmiany płci jest kwestią pierwszorzędną. 

Jak wyżej wspomniano, nie ma określonej procedury, czy przepisów które można by wskazać, jako dedykownych do tego rodzaju postępowań. Na razie jedyna drogą jest właśnie pozwanie rodziców.  

Z niezrozumiałych względów sprawy uzgodnienia płci budzą tak ogrommne emocje, uzywane są także w politycznych rozgrywkach, porównywane sa do spraw rzędu konstytucyjnych. A przecież problematykę tę mozna porównać do szeregu innych przypadków, w których obywatel potrzebuje pomocy czy współpracy podmiotów państwowych. Iskierką nadziei jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO oficjalnie nawołuje do stosowania w trakcie procesów sądowych czy wcześniej w trakcie diagnostyki ,nowoczesnych, europejskich standardów. Utrzymując stanowisko, iż prawo do uzgodnienia płci jest prawem człowieka. W takich sprawach warto powoływać się właśnie na opinie wyrażane przez RPO.  

Kiedy proces zmiany płci będzie ważny w świetle prawa? 

Z uwagi na to, że zmiana płci nie jest bezpośrednio regulowana prawnie brak jest odpowiednich procedur dotyczących zgłaszania zmiany. W oczekiwaniu na odpowiednie unormowanie tej kwestii kluczową rolę odgrywają właśnie wyroki sądowe. To od sądu zależy dalsza sytuacja osoby chcącej uzgodnić płeć przypisaną 

 Kiedy już dana osoba posiada prawomocny wyrok to on będzie stanowić podstawę do wskazania, iż płeć z jaką się identyfikuje jest tą faktyczną. W świetle prawa. 

Zmiana płci - co z dokumentami?  

Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego czas na zaktualizowanie dokumentów. Samo wydanie wyroku nie oznacza automatycznie zmian we wszelkich dokumentach i spisach. Zgłoszenie zmiany leży w gestii samej osoby zainteresowanej.  

W pierwszej kolejności należy dokonać zmiany w akcie urodzenia. Wprowadzany jest tak zwany wpis zmieniający dotyczący płci. Na tym etapie mozna też zmienić imię. 

Po dokonaniu powyższych czynności osoba zainteresowana dokonuje zmiany w dowodzie, prawie jazdy czy paszporcie. Taka zmiana może okazać się również niezbędna w przypadku innych dokumentów jak dowód rejestracyjny, czy choćby dyplom ukończenia studiów.  

WAŻNE! Zmiany nie zostają dokonane automatycznie. To sam zainteresowany musi zgłosić się do odpowiednich organów i przedstawić wymaganą dokumentację. 

Pomoc prawna podczas zmiany płci 

Cały proces uzgodnienia płci nie jest prosty. Sama decyzja o podjęciu działań legalizacyjnych jest niezwykle ciężka, a późniejsza walka przed sądem może okazać się nadto wyczerpująca, szczególnie jeśli rodzice nie akceptują podjętych kroków. Wsparcie prawnika w takich sytuacjach często okazuje się nieocenione. Jeśli stoisz przed wyborem: walczyć o siebie, czy się poddać - porozmawiajmy. Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w tego typu sprawach wyjaśnię jak przygotować się do zmiany płci zgodnie z prawem. Będę wsparciem w postępowaniu cywilnym. Rozwieję wszelkie wątpliwości.  

Warto walczyć o siebie. 

 

Przejdź do zakładki KONTAKT 

 

Odwiedź mnie na:

Facebooku

Instagramie 

linkedIn