Związki partnerskie w Polsce - jak działać legalnie?

Jesteś tu:
Związki partnerskie w Polsce - jak działać legalnie?

Prawo przewiduje wiele ograniczeń dla par niebędącym małżeństwem. Choć żeby wziąć kredyt czy założyć konto w banku z drugą osobą ślubu brać nie musimy - istnieje wiele dziedzin życia w których legalizacja związku się przydaje. Czy osoby będące w związkach partnerskich w Polsce mają szansę nabyć uprawnienia zbliżone do tych przysługujących małżonkom? Oczywiście!

 

Związki partnerskie w Polsce - sytuacja prawna

Temat uregulowania sytuacji prawnej związków partnerskich w Polsce podnoszony był niejednokrotnie. Co jakiś czas do sejmu trafia projekt kolejnej ustawy umożliwiającej legalizację związków jednopłciowych. Niestety, bez faktycznego efektu.

Legalne związki partnerskie, małżeństwa jednopłciowe w Polsce to nadal marzenie. Polskie prawo wprost nie umożliwia parom jednopłciowym legalizacji związku. Odmienne regulacje znajdziemy w Belgii, Islandii czy Finlandii.

Legalizacja związku zagranicą w przypadku relacji jednopłciowych nie rozwiązuje jednak podstawowego problemu. Takie małżeństwa w świetle prawa polskiego nie są respektowane. W związku z tym pary nie mogą korzystać z przywilejów i praw, które przysługują małżeństwom w Polsce.

Z jakimi ograniczeniami mogą spotkać się pary jednopłciowe?

Może wydawać się, że niemożność zawarcia związku małżeńskiego nie jest dużą przeszkodą. Wiele par damsko - męskich nie decyduje się na wzięcie ślubu, pomimo takiej możliwości. Takie przekonanie się sprawdza… do czasu. 

To jak istotna jest kwestia zawarcia związku małżeńskiego okazuje się w sytuacjach kryzysowych. Ostatecznych. Przykłady?

Dziedziczenie. Osoby niebędące małżonkami nie mogą dziedziczyć po sobie ustawowo. Naturalnie, pozostaje możliwość spisania testamentu. Testament jednak nie zawsze oznacza bezpiecznego rozwiązania. Zwłaszcza jeśli rodzina zmarłego nie popierała jego związku. W przypadku braku testamentu nie będzie on uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek części spadku. 

Pochówek. Prawo do pochówku przysługuje najbliższej rodzinie. W świetle prawa niestety partner niebędący małżonkiem do tego grona się nie zalicza. Jedyna możliwość partycypacji przy pochówku partnera pojawia się w momencie, kiedy rodzina nie skorzysta ze swojego prawa. Wtedy pochówku może dokonać każdy, kto się do tego zobowiąże.

Odmowa zeznań. Dotyczy to procedury cywilnej. Jeżeli w postępowaniu cywilnym stroną jest nasz partner, będziemy mogli zostać zobowiązani do składania zeznań. Bez możliwości odmowy. Możliwość odmowy składania zeznań dotyczy tylko określonego grona osób - z pominięciem partnerów niebędących małżonkami. 

To tylko kilka z najbardziej podstawowych ograniczeń prawnych z jakimi związki partnerskie spotykają się na co dzień. Problemy pojawiają się w różnych sytuacjach i etapach życia. Najczęściej nie potrafimy ich przewidzieć…

Jak pary jednopłciowe mogą unikać ograniczeń prawnych?

Wizja legalizacji małżeństwo jednopłciowych wydaję się niezwykle odległa. Jednak drzwi do uzyskania uprawnień przysługujących małżonkom nie są zamknięte. W mojej wieloletniej karierze niejednokrotnie pomagałam parom w trudnych sytuacjach działać legalnie. Dzięki mojemu doświadczeniu wiem także o jakie sprawy należy zadbać aby w przypadku wystąpienia kryzysu być odpowiednio przygotowanym.

Poniżej zamieszczone zostały przykłady działań, które mogą pomóc parom jednopłciowym uzyskać uprawnienia przysługujące małżonkom z mocy prawa. Wskazuję również, że są sytuacje w których prawo umożliwia obecność bądź partycypację partnerów niebędących małżonkami. 

Anna: „Żyjemy razem od 20 lat, a ja nadal nie mogę odebrać poczty mojej partnerki…” 

O ile w przypadku doręczania listów czy paczek przez listonosza nie będzie to stanowić problemu. Listonosz przekazuje przesyłkę osobie pełnoletniej, którą zastanie pod określonym adresem. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy dostajemy awizo. Pracownicy pocztowi nie mogą stwierdzić, że osoba chcąca odebrać przesyłkę, niebędąca adresatem faktycznie w danym miejscu zamieszkuje. Pierwsze rozwiązanie to wskazanie, iż jest się w danym miejscu zameldowanym. Tutaj też niestety mogą wystąpić problemy ze strony personelu. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie odpowiedniego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo pocztowe - to rodzaj pełnomocnictwa opisany w ustawie prawo pocztowe. Ustanawiając takie pełnomocnictwo upoważniamy konkretną osobę do odbierania naszych przesyłek. Jest to dokument co do którego żaden z pracowników poczty nie będzie mieć wątpliwości. Pełnomocnictwo można wystawić jednorazowo i posługiwać się nim przez długi czas. 

Paweł: „U mojego partnera wykryto chorobę przewlekłą. Lekarz prowadzący odmówił mi wstępu do gabinetu tłumacząc, że nie jestem osobą najbliższą.”

Działanie lekarza jest niezgodne z ustawą. W takiej sytuacji należy wskazać, że ustawa o prawach pacjenta nie wyklucza w takiej sytuacji obecności osoby bliskiej niebędącej rodziną czy małżonkiem. Przeciwnie. Zgodnie z ustawą podczas udzielania świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Oznacza to, że obecność partnera nie może być w żaden sposób kwestionowana. 

Partner z samej mocy prawa ma możliwość uczestniczyć przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wyłączenie takiej sytuacji może wystąpić jedynie w przypadku  istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Warto walczyć o siebie

Takich historii jak powyżej słyszałam już wiele. Istotne jest aby pamiętać, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli czujecie, że odbijacie się od ściany w życiu codziennym, brak Wam sił na walkę - nie bójcie się prosić o pomoc. 

Regularnie przeprowadzam z parami jednopłciowymi konsultacje. Wspólnie określamy potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu mogę znaleźć dla każdej pary optymalne rozwiązania umożliwiające rozwiązanie prawnych problemów wynikających z braku możliwości legalizacji związku w Polsce.

 

 

Przejdź do zakładki KONTAKT 

 

Odwiedź mnie na:

Facebooku

Instagramie 

linkedIn