Klient indywidualny

Jesteś tu:
Prawo rodzinne
 • rozwód
 • separacja
 • kontakty z dziećmi
 • alimenty
 • podział majątku
 • władza rodzicielska
 • ubezwłasnowolnienie
Prawo spadkowe
 • testament
 • nabycie spadku
 • dział spadku
 • zachowek
Osoby transpłciowe
 • pomoc z zakresu sądowej korekty płci i innych aspektów tranzycji
Związki partnerskie
 • przygotowanie umowy określającej ważne kwestie dla związku - wzajemne zobowiązania, cel organizacji wspólnego życia
 • dziedziczenie
 • pełnomocnictwa – w tym do prawa o informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
Odszkodowania
 • zadośćuczynienie za krzywdę i ból na skutek obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku
 • odszkodowanie za poniesione straty materialne: koszty leczenia, koszty dojazdu, koszty rehabilitacji, utracone dochody
 • ustanowienie świadczenia rentowego w przypadku trwałej lub częściowej niezdolności do pracy,  zwiększenia potrzeb z powodu konsekwencji wypadku
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w wyniku wypadku
 • odszkodowanie za zniszczone w wyniku zdarzenia mienie – zniszczony samochód – koszt jego naprawy, stłuczone okulary, laptop, smartfon itp.
 • odszkodowania z ubezpieczeń indywidualnych w przypadku odmowy lub zaniżenia wpłaty przez ubezpieczyciela np. z polis od ognia i wody, ubezpieczeń podróżniczych, ubezpieczeń na życie
Prawo cywilne
 • obrót nieruchomościami  - sprawy z zakresu umów najmu, kupno i sprzedaż mieszkań i domów, analiza umów z deweloperami
 • sprawy związane z prawem własności nieruchomości- zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności
 • ubezpieczenia – analiza umów ubezpieczeniowych
 • rękojmia za wady – odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne