Zasady rozliczeń

Stosuję jasne zasady rozliczeń – nie stosuję ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat
Będziecie Państwo dokładnie wiedzieć na jaki wydatek się przygotować.

Jesteś tu:
System godzinowy

Ustalamy z góry stawkę za godzinę mojej pracy i wynagrodzenie jest uzależnione od ilości godzinowego nakładu pracy poświęconego na realizację konkretnej sprawy.

System ryczałtowy

Z góry ustalamy wynagrodzenie za poprowadzenie danej sprawy czy wykonanie określonych czynności. Możemy też ustalić wynagrodzenie etapowe – pierwsza kwota za analizę problemu i wskazanie możliwości jego rozwiązania, następnie ustalamy wynagrodzenie za kolejne etapy np. – próba polubownego załatwienia sporu, etap sądowy

System ryczałtowy z premią za sukces

Ustalone z góry wynagrodzenie zostaje powiększone w ustalony przez nas sposób,
np. procentowy, w przypadku osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.